ZÁKLADNÍ MĚRNÉ JEDNOTKY DŘEVA

                                               

Plnometr 

  • Jinak také řečeno plný nebo pevný metr dřeva
  • můžeme si jej představit jako krychli o hraně jeden metr, se 100 % dřeva.
  • Zjednodušeně lze tuto hodnotu počítat jako objem válce, kdy je změřena délka kmene a uprostřed délky se změří průměr ve dvou na sebe kolmých osách.
  • V této měrné jednotce se dříví maloobchodním odběratelům neprodává.

Prostorový metr rovnaný - PRMR


  • Je množství dřeva, které je ručně naskládáno do bedny s rozměrem 1 x 1 x 1m.
  • Obsah dřevní hmoty je přibližně 65-75% v závislosti na délce polínek a velikosti štěpné hrany
  • Ruční práce a časová náročnost při skládání je dřeva je důvodem vyšší ceny

Prostorový metr sypaný - PRMS


  • Je množství dřeva, které je volně nasypáno do bedny s rozměrem 1 x 1 x 1m, tedy 1m³
  • Obsah dřeva je přibližně 45% v závislosti na délce polínek a velikosti štěpné hrany
  • Náhodné sypání palivového dříví je spravedlivé a především levné, takže není nutno do ceny palivového dřeva připočítávat nákladnou, časově náročnou lidskou práci při skládání dřeva.