PROČ TOPIT DŘEVEM

Proč topit dřevem?

Proč i v dnešní době topí dřevem ohromné množství domácností? Důvodů je více, tím hlavním však zůstávají vysoké ceny energií a ostatních paliv. Plyn a elektřina rozhodně nepatří k nejlevnějším zdrojům tepla a oproti uhlí je dřevo mnohem ekologičtější. A je to právě kombinace výrazné úspory, šetrnosti vůči životnímu prostředí a dobré výhřevnosti, která by mohla k vytápění dřevem přimět i vás. Když k tomu přičtete poměrně nenáročné skladování a možnosti využití co by alternativní zdroj tepla, pravděpodobně nenajdete příliš logických argumentů, proč se dát přednost jinému palivu.

Výhody topení dřevem:

  • Dřevo je ekologické palivo - topením šetříte životní prostředí
  • Dřevo je ekonomické palivo - topením získáváte velmi levně 1 kWh tepla
  • Možnost smluvního zajištění dodávek dřeva - nemáte žádné starosti s objednáváním a dopravou
  • Naštípaná polena - palivové dřevo je naštípané a připravené k topení v krbech, kamnech i kotlích

Nevýhody topení dřevem:

  • Dřevo je nutno skládat do skladových prostor - řešení: Dřevo Vám poskládáme do palet či dodáme balené do PackFixu
  • Ruční přikládání do kamen - tato práce může být v případě krbu i příjemná
  • Vybírání a likvidace popela - toho je velmi málo a je přírodním hnojivem

Cena dřeva vás příjemně překvapí

Vytápět lze levně, nebo nejlevněji. Dřevo patří do druhé skupiny. Vzhledem ke kontinuálnímu zdražování elektřiny a plynu se skutečně vyplatí. Momentálně jde o cenově nejdostupnější zdroj tepla vůbec.

Výhřevnost palivového dříví je při srovnání s jinými palivy vynikající. Topí-li se dřevem efektivně, může nahradit jiná, dražší paliva. např. 1 m3 vysušeného listnatého dřeva nahradí 200 litrů topného oleje nebo 5 q koksu nebo 7 - 8 q briket

Porovnání druhů vytápění

Uhlí

- Nízká pořizovací cena

- Dovoz paliva
- Velký prostor pro uskladnění
- Nutnost obsluhy kotle
- Potřebná fyzická síla
- Problémy s regulací topného systému
- Problémy s emisemi do ovzduší

Palivové dřevo

- Nízká pořizovací cena

- Místo pro uskladnění
- Nutnost obsluhy kotle
- Možné problémy s regulací topného systému

Biomasa (palety, štěpky)

- Ekologický zdroj tepla
- Není nutná obsluha kotle
- Možná regulace otopného systému

- Nutnost obstarání paliva
- Prostor pro uskladnění
- Občasné doplnění zásobníků a odnos popela

Sluneční kolektory

- Ekologický zdroj energie
- Nízké provozní náklady
- Zajištění ohřevu vody po celý rok
- Možnost přitápění

- Vysoká kupní cena
- Nedostačuje na vytápění objektů po celý rok
- Nutný ještě jeden doplňkový zdroj tepla

Tepelná čerpadla

- Ekologický zdroj energie
- Nízké provozní náklady

- Vysoká pořizovací cena

Plyn

- Nejsou potřeba prostory k uskladnění
- Snadná regulace; ekologický zdroj

- Zvyšující se ceny
- Plyn není zaveden všude

Elektřina

- Je zavedená všude
- Žádné prostory pro uskladnění
- Snadná regulace
- Ekologické

- Zvyšující se ceny
- Ne všude je elektrická síť dimenzována

Skutečně je vytápění dřevem šetrné vůči přírodě?

Škoda každého stromu, který byl pokácen zbytečně. To jistě ano, ale přesto je na místě přihlédnout k obnovitelnosti a skutečnosti, že při spalování se do ovzduší nedostává tolik škodlivin jako např. v případě uhlí v tepelných elektrárnách při výrobě elektřiny. Chcete-li se aktivně podílet na snížení zátěže životního prostředí, vytápění dřevem je rozhodně krokem kupředu.

Při spalování suchého dřeva se do vzduchu uvolňuje stejné množství oxidu uhličitého jako při jeho tlení v lese. Oxid uhličitý je v procesu fotosyntézy dorůstajícího lesa znovu přeměňován na kyslík, jedná se tedy o jakýsi uzavřený koloběh. Palivové dřevo proto bylo označeno emisní známkou "nula", jinými slovy je považováno za zvlášť ekologické. V moderních kamnech a krbech s vhodnou technikou spalování unikne nevyužito komínem jen velmi malé množství tepla.

Dřevo jako sekundární zdroj tepla

Začnete-li topit dřevem, neznamená to, že se musíte vzdát plynu či elektřiny. Naopak ho můžete využívat jako alternativní zdroj tepla. Kombinace je ideálním řešením pro každého, kdo se nechce vázat na jediný zdroj. Navíc je praktická - ráno nemusíte vstávat, abyste zatopili pod kotlem, odpoledne si však vytvoříte romantickou atmosféru u praskajícího krbu.