O topení dřevem 


VÝHŘEVNOST DŘEVA

V tabulce níže najdete výpis jednotlivých druhů palivového dřeva pro srovnání jejich výhřevnosti.

Hodnoty jsou uvedeny v MegaJoulech a kiloWatthodinách na kilogram a Sypaný prostorový metr (PRMS)při vlhkosti palivového dřeva 25%

DRUH PALIVA Výhřevnost dřeva na kilogram paliva Výhřevnost dřeva na PRMS paliva
MJ / kg kWh / kg MJ / 1PRMS kWh / 1PRMS
Topol 12,3 3,41694 4440 1233,432
Smrk 13,1 3,63918 5440 1511,232
Olše 12,9 3,58362 5550 1541,79
Vrba 12,8 3,55584 5740 1594,572
Jedle 14 3,8892 5800 1611,24
Borovice 13,6 3,77808 6730 1869,594
Modřín 13,4 3,72252 7040 1955,712
Bříza 13,5 3,7503 7100 1972,38
Buk 12,5 3,4725 7320 2033,496
Habr 12,1 3,36138 7400 2055,72
Dub 13,2 3,66696 7430 2064,054
Jasan 12,7 3,52806 7450 2069,61
Akát 12,7 3,52806 8030 2230,734

Převod jednotky výhřevnosti je: 1 MJ = 0,2778 kWh.

Pro co nejpřesnější výpočet výhřevnosti palivového dřeva je nutné znát procento vlhkosti dřeva.

Vlhkost Vašeho palivového dřeva (ať již měkkého nebo tvrdého) významně ovlivňuje jeho výhřevnost. Čím je procentní vlhkosti dřeva nižší, tím je výhřevnost vyšší .

Průměrná vlhkost čerstvě vytěženého dřeva bývá kolem 50%.

Nejvyšší účinnost a nejefektivnější spalování má kvalitně proschlé dřevo, jehož vlhkost je pod 20 %.

Takové úrovni vlhkosti dosahuje dřevo, které prosychá uskladněné pod provětrávaným přístřeškem minimálně po dobu dvou let.

Dodáváme kvalitní výběrové dřevo . Jako palivové dřevo je běžně považováno dřevo s až 70 % hniloby,  tedy dřevo, které je nevhodné pro další průmyslové zpracování. Naše společnost ovšem nabízí a dodává dřevo vybrané,  s procentem hniloby zpravidla do 5 %. Palivové dřevo od nás obsahuje min. 95% zdravého dřeva.

Námi nabízený sortiment palivového dřeva je rozšiřován podle aktuální nabídky dřevin.


PALIVOVÉ DŘEVO MĚKKÉ, LISTNATÉ NEBO TVRDÉ?

MĚKKÉ PALIVOVÉ DŘEVO

Takové dřevo se nejčastěji používá jako dřevo na zátop i běžné topení a pochází z měkkých jehličnatých a listnatých stromů.
Měkké dřevo je nejvhodnější k zapálení ohně, nebo získání rychlého a stálého žáru.
Nejčastěji se jedná o dřevo těchto druhů: smrk, borovice, modřín, jedle, lípa, olše, osika, vrba, a některé další druhy dřevin.

LISTNATÁ SMĚS (směs tvrdých a měkkých listnatých dřevin)

Obvykle je v této směsi obsaženo palivové dřevo těchto druhů: dub, buk, habr, bříza, olše, lípa, osika, vrba, topol, aj. Tato směs je skládána v poměru 2 díly tvrdých na 1 díl měkkých dřevin.

TVRDÉ DŘEVO (směs tvrdých listnatých dřevin)

Tvrdé palivové dřevo je nejvhodnější k topení v krbu nebo i na vaření, protože vytváří žhavé uhlíky, které vydávají intenzivní a stejnoměrný žár. Kvalitní vysušené tvrdé palivové dřevo je charakteristické stabilním hořením a poskytuje dlouhodobější oheň.

Nejčastěji se jedná o tyto druhy listnatých dřevin: dub, buk, habr, bříza, akát, jasan, a další.

Pro krby a krbová kamna doporučujeme nákup palivového dřeva z listnatých dřevin, které je ekonomicky nejvýhodnější - viz tabulka výhřevnosti. Na zátop jsou vhodné třísky z měkkých dřev.


VLASTNOSTI DŘEVIN JAKO PALIVOVÉHO DŘEVA

BUK, JASAN 

-pro topení v krbu a kamnech nejvhodnější dřevo s výbornou výhřevností, rychle vysychá, lehce se zapaluje a oheň z nich je živý se silně zářivými plameny. Naštípané dřevo je vhodné chránit před deštěm.

DUB
- má výhřevnost srovnatelnou s bukovým dřevem. Dubové dřevo je odolné vůči vlhkosti a vodě, a je tedy dobré pro dlouhodobé skladování. Hoří velmi pomalu,jeho oheň je klidný, s krásně zářivými uhlíky. Dub je zkrátka ideální pro topení v kamnových a klasických krbech, stejně jako v kamnech.
Pro uložení naštípaného dřeva je nejlepší ho nechat v prvním roce volně na dešti pro vyplavení tříslovin a až poté ho uskladnit pod střechou.

HABR
- je velmi kvalitní dřevo na topení a nabízí nejvyšší výhřevnost. Poskytuje nejvíce tepla a vydrží hořet po nejdelší dobu, tedy déle než ostatní druhy palivového dřeva. Okouzlí krásnými pokojnými plameny s dlouze světélkujícími žhavými uhlíky.
Habrové dřevo je vhodné po naštípání chránit před deštěm, vysychá delší dobu než například dřevo bukové.

BŘÍZA
- nevystřeluje žhavé uhlíky a dobře hoří. Březové dřevo je tedy výborné na topení v krbových kamnech i v otevřených krbech.


AKÁT
- k dokonalému proschnutí vyžaduje delší dobu, podobně jako dub.
SMRK
- stejně jako ostatní měkké dřeviny (například: lípa, borovice, olše, osika, topol či modřín) dobře a rychle hoří. Jako palivové dřevo jsou tyto druhy vhodné pro rychlé dosažení vysoké teploty.